ThePeaceMaker#

מה הוא שלום?

שלום אומר דברים שונים לאנשים שונים. אבל שלום הוא מצב של שלמות, כאשר הכל הוא כפי שהוא אמור להיות.

אך זה לא כך בחיים על פני כדור הארץ, ולא היה כך כבר תקופה ארוכה. הכל התחיל מעולה, לפני זמן רב, בגן עדן. היכן שלהורינו הראשונים היה את כל מה שהיו זקוקים לו. היה להם שלום.

ואז זה קרה.

הורינו האמינו לשקר - שביכולתם להיות כמו אלוהים - והם שברו את השלום. המוות נכנס אל עולמנו והכל נהרס.

הורינו המירו את השלום שהיה ברשותם באי-שקט ומאז כולנו משוטטים בגלות, רחוקים מהשלום. ובכל זאת, אנו יודעים כי החיים יכולים להיות טובים יותר.

ThePeaceMaker#

יודע הכל על גלות. הוא עזב את ביתו כדי לעשות שלום עבורנו. אך המסר שלו על השלום והפיוס נדחה על ידי הכל. ThePeaceMaker#, בסופו של דבר הומת בידי אותם האנשים להם הוא בא לתת שלום. ועם זאת, במותו הוא לקח על עצמו את האי-שקט והשברון שלנו והחזיר את השלום שהיה לנו בינינו לבין אלוהים. כעת, הגולים מוזמנים לחזור הביתה, מפני שהוא עצמו שלומנו.

כולנו מכירים את המילים המפורסמות "הוא יעשה שלום עלינו". אבל מיהו? ThePeaceMaker# - ישוע. כן, ישוע. אותו אחד שנאמר עליו שהוא שונא אותנו, אותו אחד ששמו עוות בגלל שנאתינו כלפיו. אותו אחד שכל כך הרבה מאיתנו פוחדים לקרוא את ספרו. אותו אחד הוא ThePeaceMaker#. הוא לא אויבנו הגדול, הוא לא אל זר, הוא לא בוגד -הוא אחד משלנו. והוא מסר את עצמנו כך שאנחנו נוכל להתרצות אל אלוהים ולקבל שלום.